Hongarije Info Logo

Sitemap (Hongarije Info).

Overzicht Hongarije Info...

Snel op zoek naar informatie over (Hongarije Info), dan is dit de geschikte pagina voor u.


Dankwoordje voor W3School!

Heb deze website gemaakt voor (Hongarije Info) maar wel met de geweldige online hulp van w3schools.com, op hun website kan je op een goede manier leren hoe je een mooie website kan maken aan de hand van zeer goed uitgelegde voorbeelden. Deze website is nu ook perfect te gebruiken op een (Smartphone), bedankt w3School!


  • Hoofd pagina’s:
  • Home (Op zoek naar informatie over Hongarije daar kunnen we u alvast mee helpen!)
  • Sitemap (Overzicht van de gehele website Hongarije Info.)
  • Contact (E-mail versturen naar de webmaster.)
  • Ontkenning (Gebruik, privacy, aansprakelijkheid van deze site.)
  • Sfeer (vakantie foto’s) en Links:
  • Sfeer uit Hongarije (Leuke en mooie foto’s gemaakt tijdens onze vakantie’s in Hongarije.)
  • Hongarije Links (Links naar andere websites met informatie over Hongarije.)

Ontkenning (Hongarije Info)...

Uitgever van Hongarije Info:

Uitgever van Hongarije Info (hongarije-info.be) besteed de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op zijn website.
Onjuistheden kunnen echter voorkomen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever van Hongarije Info (hongarije-info.be).
Uitgever van Hongarije Info (hongarije-info.be) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

Ongeoorloofd gebruik:

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de toegankelijkheid van de website wordt onderbroken of stopgezet.
De website niet te gebruiken voor het versturen van virussen of spam of het versturen van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
De website niet te gebruiken op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van personen of verenigingen.

Internet platform:

De website is een Internet platform dat de gebruiker mogelijkheden biedt tot communicatie en interactie.
Als gebruiker van de website verbindt u zich ertoe enkel relevante informatie en berichten te versturen naar de website.
U zal hierbij de algemene beginselen van Netiquette (De gedragsregels in verband met behoorlijk gebruik van het Internet) respecteren.
De webmaster van Hongarije Info (hongarije-info.be) behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en eenzijdig het geheel of een deel van de informatie of de gegevens die door gebruikers worden ingegeven al dan niet op de website te plaatsen, te weigeren of geheel of gedeeltelijk te wissen, en dit zonder kennisgeving of motivering.
De gebruiker erkent dat ingezonden informatie een openbaar karakter krijgt, zodat de uitgever van Hongarije Info (hongarije-info.be) de betreffende gegevens op de website ter beschikking kan stellen opdat deze door anderen bekeken kunnen worden.

Privacy:

Persoonlijke gegevens, die u verstrekt op welke wijze dan ook aan de webmaster van Hongarije Info (hongarije-info.be), zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming en vallen onder de wet persoonsprivacy.

Aansprakelijkheid:

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor de accuraatheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de inhoud van deze site.
Eveneens accepteren wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de directe of indirecte schade ontstaan door gebruik te maken, in welke vorm dan ook, van de inhoud van deze site of aan enig andere site die aan deze site gelinkt is.


Hongarije Info