Hongarije Info Logo

De geschiedenis van Hongarije samengevat.

De Hongaren en de indrede in Europa.

De Magyaren deden hun intrede in Europa aan het eind van de negende eeuw. Een eeuw lang waren ze door hun strooptochten de schrik van Europa. De kroning van Stefan de Heilige als eerste koning in het jaar 1000 symboliseert de aanpassing van de Hongaren aan de christelijke cultuur. Het jonge koninkrijk werd intern beheerst door de machtstrijd tussen koning en adel, en moest zich daarbij staande houden tussen machtige buren.

Dat waren vanaf de 15de eeuw naast de Oostenrijkers ook de Turken. De Slag bij Mohács in 1526 luidde een 150 jaar durende Turkse bezettingstijd in, waarbij het land uit drie delen kwam te bestaan: een Turks middendeel (inclusief de hoofdstad Boeda), een romp-koninkrijk onder Habsburgs bestuur in het noorden en westen, en een onafhankelijk "Zevenburgen" in het oosten, dat een vazal van Turkije werd, maar dat het centrum van de Hongaarse cultuur werd. In 1699 verjoegen de Oostenrijkers na een aanval op Wenen (1683) de Turken en kwam heel Hongarije in Habsburgse handen.

De achttiende en negentiende eeuw brachten verschillende opstanden tegen de Habsburgers, die alle mislukten, tot in 1867 alsnog het Compromis werd bereikt, waarbij Oostenrijk en Hongarije gelijkwaardige partners werden in een Dubbelmonarchie. Nadat de Eerste Wereldoorlog verloren was gegaan, verloor Hongarije twee derde van zijn grondgebied (Verdrag van Trianon). Tijdens het interbellum stond de Hongaarse politiek onder Miklós Horthy in het teken van revanche. Zo stond Hongarije in de Tweede Wereldoorlog opnieuw aan de verkeerde kant.

Hitler liet het uiteindelijk onbetrouwbaar geachte Hongarije in maart 1944 toch bezetten. In slechts één jaar tijd werden vrijwel alle joden in het land afgevoerd. De Sovjets verschenen in 1945 als bevrijders, maar bleken in de praktijk de veroveraars die ze in heel Oost-Europa waren. Hongarije werd in het Oostblok gemanoevreerd. Na Stalins dood leek er ruimte voor veranderingen, maar het tragische einde van de Hongaarse opstand eind 1956 maakte duidelijk dat de Sovjets de baas waren en bleven. De hervormingsgezinde premier Imre Nagy vluchtte en werd later geëxecuteerd. Veel Hongaren vluchtten naar het westen, vooral jongere hoogopgeleiden. Pas in 1989 werd Hongarije weer een vrije, democratische republiek.


De geschiedenis van Hongarije in het kort...

De opstand in 1956 herdacht:

Het land trad toe tot de NAVO (1999) en de Europese Unie. In 2006 ontaardde de herdenking van de opstand tegen de Sovjet-Unie in chaos en geweld. Veel Hongaren grepen de herdenking aan om te protesteren tegen premier Ferenc Gyurcsany, die onlangs toegaf de verkiezingen door leugens te hebben gewonnen, maar desondanks weigerde om af te treden.

Hongarije en de barnsteenroute:

Wie zich bezighoudt met de geschiedenis van Hongarije of meer in het algemeen met de samenlevingen die zich in het (Karpatenbekken) hebben ontwikkeld, merkt al gauw dat er telkens sterke banden waren, die dit gebied met nabije of verder af gelegen streken verbonden. Zo was het (Karpatenbekken) erg lang een onderdeel van, of misschien eerder een overloopgebied van de Zuidrussische steppe. Van groot belang waren ook de steden aan de Zwarte Zee, waarvan de invloed via de steppevolkeren, maar ook wel via handelsroutes als die over (Kiew) in het (Karpatenbekken) doordrong.

Vanuit het zuiden, via een stad als Venetië, was de invloed van (Byzantium) voelbaar en dan waren er aan de andere kant het (Karolingische) en het Duitse Rijk die diepe sporen nalieten. Zo kwam er een communicatiekanaal aan de orde, dat vele eeuwen lang de kusten van de Adriatische en die van de Oostzee met elkaar verbond en dat het huidige grensgebied van Oostenrijk en Hongarije doorkruiste.

De barnsteenroute, zoals deze verkeersweg is gaan heten, werkte niet alleen dynamische ontwikkelingen in dat gebied in de hand, maar was tevens een van de wegen waarlangs het (Karpatenbekken) kennis maakte met revolutionaire vernieuwingen die karakteristiek zijn voor de neolitische tijd, de bronstijd en de ijzertijd. Maar het (Karpatenbekken) ontving niet alleen impulsen, het wist ook de motor te worden van ontwikkelingen die zich via het netwerk waarvan de barnsteenroute de ruggegraat vormde, verbreidden. Zo was het (Karpatenbekken) de bakermat van de eerste grote neolitische cultuur, die van de lineaire bandkeramiek, die in dit gebied zijn vorm vond en zich van hieruit over grote delen van Europa verbreidde. In de bronstijd, de periode waarin de barnsteenroute een doorgaande verbindingsweg werd, droeg het (Karpatenbekken) belangrijk bij aan het totstandkomen van een culturele ruimte, waarin grote delen van Europa ingeschakeld raakten. Van bijzonder belang waren in dat verband de zeer intensieve betrekkingen tussen de heersers uit het (Karpatenbekken) en hun collega’s in de Noordse wereld.

Uitgebreide geschiedenis:

Dit was in het kort samengevat de geschiedenis van Hongarije, wilt u zich echter verdiepen in de gehele geschiedenis van Hongarije kan u dit doen op de website van Kees Bakker.

Kees Bakker schreef ook een boek over Hongarije (Een geschiedenis van Hongarije) dit boek is een internet-editie en staat al vanaf het jaar (2006) te bekijken op de website van Kees Bakker, maar u kunt u het boek ook via deze link downloaden.

Het copyright berust bij de auteur. Niet-commerciële belangstellenden kunnen het boek gratis downloaden. Commerciële gebruikers worden verzocht contact op te nemen met de uitgever.


E-brochure om te downloaden.

Balaton Gids (Pdf-bestand)

Balaton Gids

Budapest Gids (Pdf-bestand)

Budapest Gids

Poesta Gids (Pdf-bestand)

Poesta Gids

Hongarije Info